ขอ โปรแกรม HEN ตัวดีดี หน่อยครับ

ของผม รันแล้วติดยากเหลือเกิน ครับ...*