เครื่องปริ้น Cannon iP 1900 มันบอกว่าตัวซึบซับหมึกเต็ม

ขอวิธีแก้หน่อยไม่อยากให้ร้านแก้เสียเงินเยอะ