คือว่ารอนารุโตะ impact อยู่อยากถามเพื่อนว่าเจ้า naruto ภาคนี้เข้ามาในไทยหรือยังเอ่ย