ขอโปรแกรม Electronics Workbench หน่อยคร้า ฟ คือ ว่าตอนนี้มี V.5.2 ยุมันใช้กับวิน7ไม่ได้อ่ะคร้าฟ ท่านไดมีเวอร์ชั่นอื่นรบกวนหน่อยคร้า ฟ