ขอ NHRA Drag Racing 2 หน่อยครับ ไม่เอาบิท นะ ขอบคุณครับ