ช่วงนี้เกมเมอร์ฝั่ง PS4 ด้านมืดอาจจะคึกคักกันขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะมี 3 สิ่งที่น่าสนใจ ที่ทำให้เจ้าของเครื่อง PS4 ได้กลับมาปัดฝุ่นเครื่อง PS4 jailbreak อีกครั้งนึง
...