ผมลงอัพเดทไม่ได้ครับ มันขึ้นว่า

Could not retrieve version number! Installation will be aborted.