เป็นทุกครั้งที่ shutdown ไม่รู้แก้ยังไง ใครเก่งๆคอมก็ช่วยทีเน้อ

เมื่อวานขึ้นอันนี้

0x000000f4, 0x00000003, 0xc77b3ad0, 0xc77b3c3c, 0xe3445170

วันนี้

0x000000f4, 0x00000003, 0xc5f47b30,...