อันนี้ต้องใช้ตัวเล่นป่าวครับ

ถ้าใช้ตัวเล่นในPC สำหรับคนไม่มีโปรแกรมของwillในคอม ใช้โปรแกรมDolphin นี้ครับเล่น