ผมใช้จอยเล่น กดลุกศรไม่ได้ อนาล็อกก็ไม่ได้ ครับ นอกนั้นกดได้หมด