ทำไมไม่ลองชวนไป เดท ละ

และก็นะ แนะนำว่า อย่าไปกับเพื่อน เด็ดขาด