เล่นได้100%ครับ แต่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เอาภาพมายืนยัน