ขอแบบ bit ไม่ก็ที่ ไฟล์น้อยๆ หน่อยอะครับ ขอบพระคุณมากครับ