ขั้นต่ำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows Vista or greater
หน่วยประมวลผล: 2 Ghz
หน่วยความจำ: แรม 2 GB
กราฟิก: 256 mb video memory, shader model 3.0+
DirectX: เวอร์ชัน 10
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
DOWNLOAD