โปรแกรมกู้รูป iPhone ตอนแรกก็นึกว่า iPhone กู้ไม่ได้แล้วเราได้หาโปรแกรมมากู้ดูปรากฏว่าสามารถกู้รูปภาพออกมาได้แต่คุณภาพอาจจะลดลงสามารถซ่อมได้อยู่ส่วนวิธีการซ่อมจะสอนในภายหลัง