ผมโหลด Rune Factory 3 มาเล่นเวลาจับ Buffamoo ที่ให้ นม อะครับ
พอจับได้ มันจะกระตุกมากเลย เป็นที่เกมหรือเป็นที่ไฟล์ครับ คนอื่นๆเป็นป่าว?