อาการ
เสียบปลั๊กแล้วกดปุ่ม Power มีไฟเข้าเครื่อง, มีเสียงดังติ๊ด เมื่อกดปุ่ม Power, มีเสียงดัง ติ๊ด,ติ๊ด,ติ๊ด เมื่อกดปุ่ม Eject, ใส่แผ่นเข้าช่อง blu ray สามารถเปิดเครื่องได้, พัดลมระบายอากาศในเครื่อง PS4 หมุนทำงาน, มีไฟสีฟ้าที่ปุ่ม Power ขึ้นประมาณ 30 วินาที แล้วเปลี่ยนเป็นไฟสีขาว (white light of death, WLOD) ไม่มีภาพขึ้นที่หน้าจอทีวี

สาเหตุเกิดจาก
กระแสไฟตกบ่อยๆ, มีการกระชากชองกระแสไฟ, ในขณะฝนตกฟ้าร้องฟ้าคำราม เสียบสาย HDMI หรือสาย LAN ค้างไว้ที่เครื่อง PS4,พอร์ต HDMI เสีย

วิธีสังเกตและตรวจสอบ
ให้เปิดเครื่อง PS4 โดยใช้จอยเป็นตัวเปิด โดยกดปุ่ม PS ที่จอย หากจอยเคย Sync กับ PS4 มาก่อนจะสามารถเปิดเครื่อง PS4 ได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม Power ที่เครื่อง จับเวลาประมาณ 30 วินาที ให้สังเกตที่หน้าจอทีวี จะพบข้อความประมาณว่า Unsupported signal, Check your devices output (ขึ้นอยู่กับรุ่นของ TV) แต่โดยใจความก็คือทีวีของเราสามารถรับสัญญาณจากเครื่อง PS4 ได้ แต่ไม่สามารถแสดงผลเป็นภาพได้นั่นเอง หากดูที่ไฟของจอย จะพบว่าไฟที่จอยขึ้นสีฟ้า นั่นเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่า เครื่อง PS4 ทำงานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องของ Power Supply, ไม่มีความผิดปกติของระบบภายในเครื่องที่สำคัญเช่น APU, Southbridge, RAM

กดปุ่ม PS ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จากนั้นกดปุ่มตามลำดับดังนี้ ปุ่มทิศทางกดลง, กดขวา, กดลง และกดปุ่ม O (ในกรณีที่เครื่องใช้ปุ่ม O เป็นปุ่มตกลง) หากทำได้ถูกต้อง ประมาณ 1-2 วินาทีไฟที่จอยสีฟ้าจะดับ, ที่หน้าจอทีวีจะเปลี่ยนจาก Unsupported signal เป็น No Signal แสดงว่า PS4 หยุดส่งสัญญาณภาพออกมาแล้ว ไฟที่ตัวเครื่องจากสีขาวจะมีการกระพริบสักพักและดับไป พัดลมหยุดหมุน เครื่องจะปิดตัวเองได้

หากเครื่อง PS4 มีอาการตามที่อธิบายมาข้างต้นแสดงว่า PS4 มีปัญหาเรื่องของ Output เช่น HDMI port หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Output (การส่งสัญญาณภาพออกทีวี) หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสาย HDMI ที่ใช้อยู่มีปัญหา สิ่งที่ควรจะลองทดสอบดูก่อนก็คือ ให้ลองเปลี่ยนสาย HDMI ที่ใช้เป็นสายอื่น เช่นเอาสายที่รู้ว่าใช้งานได้อยู่แล้วอย่างสายจากกล่องรับทีวี,Cable มาเปลี่ยนลองดูก่อน หากทำแล้วยังมีปัญหาไม่มีภาพที่หน้าจอทีวีอีก ขั้นต่อไปจะต้องแกะเครื่องและตรวจเช็คอีกครั้งด้วยช่างที่มีประสบการณ์ในการซ่อม PS4 ครับ โดยส่วนมากจะเป็นที่ HDMI Port, HDMI IC, HDMI SMD Fuse, HDMI filter, Chokes, Diode

การสังเกตและตรวจสอบอาการ PS4 ก่อนที่จะส่งร้านซ่อม เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเครื่องครับ เพราะจะรู้คร่าวๆว่าเครื่อง PS4 ของเราเกิดความผิดปกติที่ตรงไหน และสามารถประเมินราคาค่าซ่อมได้ด้วยตัวเอง คุยกับช่างได้รู้เรื่อง ทำให้การซ่อม PS4 เป็นไปได้อย่างตรงจุดครับ