เมื่อแผ่นติดในเครื่อง PS4 แล้วเอาออกมาไม่ได้อย่างแรกที่ควรจะทำคือลองกดปุ่ม Eject ดูว่าเครื่องคายแผ่นออกมาได้มั้ย ถ้าคายไม่ได้แสดงว่ากลไกการคายแผ่นมีความผิดปกติแล้ว ต่อไปนี้คือวิธีที่ควรทำ
1. กดปุ่ม Eject แล้วฟังเสียง ถ้ามีเสียงดัง “ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด” 3 ครั้งต่อเนื่องกัน แสดงว่า PS4 ไม่รู้ว่ามีแผ่นค้างอยู่ด้านใน ถ้าเป็นแบบนี้วิธีที่จะเอาแผ่นออกมาได้จะต้องแกะเครื่องไปให้จนถึงตัวไดรฟ์และ่แกะเอาแผ่นที่ติดอยู่ในไดรฟ์ ออกมาเองครับ
2. ถ้ากด Eject แล้ว ได้ยินเสียงดัง “ติ๊ด” แค่ครั้งเดียว แสดงว่าเครื่องรู้ว่ามีแผ่นติดอยู่ข้างใน แต่คายแผ่นออกมาไม่ได้
3. PS4 ทุกเครื่องจะมีกลไกหมุนแผ่นออกมาด้วยมือ ตัวอย่างเช่น PS4 slim เครื่องนี้ จะมีช่องที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง บริเวณเดียวกับบลูเรย์ไดรฟ์ ให้ลองหาไขควงเล็กๆที่มีขนาดยาวพอที่จะเสียบลงไปในช่องได้ จากนั้นค่อยๆหมุนไขควงทวนเข็มนาฬิกา จะสามารถหมุนแผ่นออกมาได้ครับ