ขอ เกมส์ JoJo Adventure ล่าข้ามศตวรรษ หน่อยครับ ขอขอบคุณเทพทุกท่านครับ
พอดีเพิ่งได้ PSP 3006 มาอะครับ