วันแรกผมก็เล่นได้ เข้าได้ไม่มีปัญหาครับ
แต่พอมาวันต่อมาเข้าแล้วมันขึ้นว่า E_FAIL : XliveInitialize(&xii) แล้วก็หลุดออก
รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ TT ;
ขอบพระคุณอย่างสูงครับบ