พอดีได้ไปซื้อแผ่นมาลงครับ (ก็อบ) พอลงแล้วก็เข้าเกมส์ไม่ได้ครับ ขึ้นerror

the program can't start because d3dx9_41.dill is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem

ผมก็ลงซ้ำอีกครั้ง แต่ก็เป็นเหมือนเดิม ไม่รู้แก่อย่างไงครับ ช่วยที

และลงcracke ทำไงครับ ทำไม่เป็นจริงๆ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ