พอดีว่าเข้าเกมแล้วพอจะให้เริ่มให้กด A ผมกดไปแล้วมันก็ไม่เข้าเกมนี้ต้องตั้งค่าปุ่มยังไงครับ emu Dolphin