ผมโหลด Dead Island ที่เป็นชื้อ Steambackup 2 พอโหลดเสร็จเข้าไปหาใน โฟร์เดอร์ ไม่มีแต่พอลองกดแบบเลือก โฟร์เดอร์ ที่จะลงเกมกลับมีแถมพื้นที่ ฮาร์ดิส ก็หายไปด้วย ช่วยหน่อยนะครับ