ขอเกม The Darkness 2 หน่อยครั
ไม่มีเกมไรเล่นละ ครับ คุงงับ