คือ พอมีการละเล่นพื้นเมือง ที่เล่นง่ายๆ (ร้องเพลงไม่ต้องยาวมาก) หรือป่าวครับ

ไม่เอาฟ้อน และการเล่น โขน หนังตะลุง นะครับ

ไม่เอา มอญซ่อนผ้านะครับ (ครูเขากำหนดมาน่ะครับ)

อยากได้แค่เว็บ หรือ ชื่อ ก็ได้นะครับ ส่วนเนื้อหาผมขอไปหาเพิ่มเติม คือผม ตันแล้วอ่ะครับ เจอแต่ฟ้อน และการละเล่นที่ยาว อ่ะ