ผมมีPSP 3000 บอร์ดนรกอ่าครับ พอดี เคยให้ร้านลงGen-C 5.03 ให้

แต่เหมือนโดนเพื่อนลบ ตัว gen มัน เลยอยาก gen ไหม่ ขอความกรุณาจากผู้รู้ด้วยครับ